Kartais tereikia mažos paskatos šiandien,
kad įvyktų dideli dalykai rytoj

Sveiki atvykę !

Mielieji,
Ateitį reikia kurti jau dabar. Ir kartais tereikia mažos paskatos šiandien, kad įvyktų dideli dalykai rytoj. Mūsų Labdaros ir paramos fondas „Už ateitį“ įkurtas, norint paremti jaunus žmones. Tuos, kurie aktyvūs, žingeidūs,norintys tobulėti, pasiekti asmeninių tikslų, bet dėl tam tikrų priežasčių susiduria su finansiniais sunkumais. Mes taip pat imsimės iniciatyvos remti sunkiau gyvenančias jaunas šeimas ar vyresnio amžiaus asmenis. Tikime, kad duodami šiandien, rytoj gyvensime visuomenėje, kurioje dėmesys, supratimas ir palaikymas yra ne siekiamybė, o realybė.

APIE MUS

Labdaros ir paramos fondas „Už ateitį“ įsteigtas 2013 m. balandžio 25 d. Fondo veiklos tikslai – labdaros ir paramos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims visuomenei naudingose ir su naudos sau siekimu nesiejamose mokslo, kultūros, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos apsaugos ir kitose srityse.Pagrindinė mūsų veiklos kryptis: remti jaunimą, kurie aktyvūs, žingeidūs, norintys tobulėti, pasiekti asmeninių tikslų, bet dėl tam tikrų priežasčių susiduria su finansiniais sunkumais
Veikla vykdoma Labdaros ir paramos įstatymo ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka..

Fondo Vadovė
Agnė dargienė

Fondo dalininkai

Aurelija Skarbalienė

Valdas Skarbalius

Martynas Survilas

Vytautas Gapšys

Fondo Valdyba

Martynas Survilas

Aurelija Skarbalienė (pirmininkė)

Vilma Gudavičienė

Mūsų draugai

INFORMACIJA RUOŠIAMA.

KONTAKTAI

SUSISIEKITE