Veiklą pradėjo labdaros ir paramos fondas „Už ateitį“

2013 m. balandžio 25 d. įsteigtas labdaros ir paramos fondas „Už ateitį“. Fondo tikslas – labdaros ir paramos teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims visuomenei naudingose ir su naudos sau siekimu nesiejamose mokslo, kultūros, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos apsaugos ir kitose srityse. Fondo vadovu paskirtas Martynas Survilas.

„Mūsų Labdaros ir paramos fondas „Už ateitį“ įkurtas, daugiausia norint paremti jaunus, aktyvius, siekiančius tobulėti žmones, dėl tam tikrų priežasčių susiduriančius su finansiniais sunkumais. Mes taip pat remsime sunkiau gyvenančias jaunas šeimas ar vyresnio amžiaus asmenis“, – sako M. Survilas.

Pasak jo, norintieji gauti paramą, kviečiami užpildyti atitinkamą prašymą pagal tinklalapyje www.uzateiti.lt pateiktą formą. Įvertinę prašančiojo situaciją ir aplinkybes, fondo Valdyba spręs dėl paramos skyrimo.

Labdaros ir paramos fondo „Už ateitį“ vadovas taip pat kviečia visus galinčiuosius prisidėti prie Fondo veiklos. Priimamos ne didesnės nei 100 litų aukos iš vieno fizinio ar juridinio asmens per vienerius kalendorinius metus.

Daugiau informacijos:
Martynas Survilas
Labdaros ir paramos fondo „Už ateitį“ vadovas

El. p. info@uzateiti.lt