Labdaros ir paramos fondas suteikė paramą „Lyderių debatų“ projektui

Birželio 6 dieną Vilniuje, ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, įvyko Jaunimo organizacijos DARBAS (JOD) pirmą kartą organizuojamo projekto „Lyderių debatai“ finalas.
Projektas vyko regionų centruose – Vilniuje, Šiauliuose, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje ir Panevėžyje. Kiekviename regione kompetentingos komisijos pagalba buvo išrenkama nugalėtojų komanda, kuri gavo kelialapį į projekto finalą.
Labdaros ir paramos fondui „Už ateitį“ vadovaujantis Martynas Survilas teigia, kad parama tokiems projektams būtina. „Buvo malonu matyti tiek daug aktyvaus, protingo jaunimo, kuris argumentuotai diskutuoja visuomenėje aktualiomis temomis. Buvo įdomu išgirsti vienos ir kitos pusės pasisakymus. Manau, kad ne vieną iš šių jaunuolių ateityje pamatysime LR Seime ar Vyriausybėje, diskutuojant dėl įstatymo projektų, kurie gerintų visuomenės padėtį šalyje. Labdaros ir paramos fondas „Už ateitį“ ir toliau planuoja remti tokius projektus, kuriuose ugdomas pilietiškumas ir skatinama argumentuotai reikšti savo nuomonę“, – pabrėžia fondo vadovas M. Survilas.
„Lyderių debatai“ – tai projektas, orientuotas į visus jaunus Lietuvos piliečius, siekiant ugdyti pilietiškumą bei argumentuotos nuomonės reiškimą. Debatai vyksta austrų ir anglų logiko Karlo Popperio stiliumi – dalyvauja 2 komandos, kurias sudaro 3-5 nariai, iš jų 3 kalbėtojai, o likę turi patariamąjį žodį. „Lyderių debatų“ metu buvo paliestos įvairios temos, susijusios su jaunimo aktualijomis – pilietiškumu, švietimu, jaunimo politika ir kt.
„Džiaugiuosi, kad finaliniame renginyje dalyvavo visos regionų nugalėtojų komandos. Dar maloniau matyti, kad visos jos šį kartą ruošėsi ir nuoširdžiai stengėsi savo poziciją atstovauti kuo geriau. Tikiu, kad ateityje mūsų nuomonės reiškimas bus vis konkretesnis ir labiau argumentuotas. O dabar galiu tik padėkoti mūsų gausiam būriui rėmėjų ir palinkėti geros kelionės bei nuostabiausių įspūdžių nugalėtojams!“ – kalbėjo Jaunimo organizacijos DARBAS pirmininkė Rimantė Vareikaitė.