Parama skirta būsimam profesionaliam atlikėjui, kuris užburia klausytojus fagoto instrumentu

Fagotas  – retas, boso – tenoro tesitūros medinis pučiamasis instrumentas kuris užburia savo tembru ir priverčia klausytojus suklusti. O meilė šiam instrumentui bestudijuojant tik auga!

Vokietijoje, Meno ir Muzikos universitete Frankfurte (Vok.: Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main) Adomas Pleita studijuoja fagoto instrumento specialybę. Be specialybės fagoto, taip pat lanko kamerinius ansamblius, fortepijoną, orkestrą, muzikos teorijos, bei muzikos istorijos paskaitas.

Pirmieji studijų metai išties buvo nelengvi jaunajam muzikui tiek apsipratimu naujoje vietoje (kultūriniu ir emociniu atžvilgiu – kalba, naujas miestas, pasikeitusios gyvenimo sąlygos, nauji kolegos), tiek naujais reikalavimais, kurie keliami mokymosi procese.

Po M.K. Čiurlionio menų mokyklos baigimo buvo didelis džiaugsmas pradėti mokytis svetur. Nuvykus į Frankfurtą ir patekus į fagoto profesoriaus H. Rabien klasę prasidėjo naujas fagotininko mokymosi etapas.

Nors pandemija dar labiau apsunkino studijavimo procesą, visgi paskaitos vyko tiek kontaktiniu, tiek ir nuotoliniu būdu. Intensyvų darbą pamokose, keisdavo savarankiškas individualus kasdienis darbas. Jaunam atlikėjui reikėjo daug ką peržiūrėti, jau išmoktus dalykus patobulinti, išmokti naujus ir tuo pačiu eiti į priekį savo pasirinktame profesiniame kelyje.  

Laukia dar ne vieni aktyvaus studijavimo metai, kuriems prireiks ne tik asmeninių studento pastangų ir ambicijų, bet ir finansinės paramos. Nors studijos yra šiame universitete nemokamos, tačiau pragyvenimo, bendrabučio nuomos, specifiškų instrumentų (įrankių) įsigijimas kuriais daromi instrumentui reikalingi pučiamieji liežuvėliai – didelė suma, kurią reikia investuoti į didžiulį norą tapti profesionaliu atlikėju.

Labdaros ir paramos fondas “Už ateitį” skyrė paramą A. Pleitai bendrabučio nuomos dalinėms išlaidoms padengti. Pasak fondo „Už ateitį“ vadovo Martyno Survilo: „Fondas ir toliau vykdo savo misiją – remti jaunimą, kurie aktyvūs, žingeidūs, norintys tobulėti, pasiekti asmeninių tikslų, bet dėl tam tikrų priežasčių susiduria su finansiniais sunkumais. Labai svarbu turėti tikslą ir jo siekti. Tikimės ateityje A. Pleitą išgirsti koncertuojant Lietuvoje ir savo talentu ir įgytais gebėjimais džiuginant Lietuvos klausytojus”.

Visus norinčius ir galinčius paremti, ar žinantiems kur dar galima kreiptis ieškant paramos fogotininko Adomo Pleitos studijoms Vokietijoje, Meno ir Muzikos universitete – kviečiame rašyti adresu: m.pleitaite@gmail.com.